Kwaliteit herkennen keramische tegelvloer

Checklist: Hoe beoordeel je de kwaliteit van een keramische tegelvloer?

Keramische tegels plaatsen is een stiel op zich: een professional moet rekening houden met verschillende bouwtechnische vereisten voor een kwaliteitsvolle vloer. Wil je weten of jouw tegelvloer naar behoren gelegd is? Je gaat het eenvoudig na aan de hand van deze 4 beoordelingscriteria.

Keramische tegelvloer plaatsen

1. Liggen de tegels op gelijke hoogte?

Het is uiteraard niet de bedoeling dat je over je eigen vloer valt omdat er tegels uitsteken. De vlakheid van de dekvloer en de zorgvuldigheid waarmee de tegels gelegd worden, kunnen invloed hebben op het niveauverschil tussen aangrenzende tegels. Bij professionele plaatsing tolereert het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) een maximaal niveauverschil van 1 mm + 0,2% van de diagonaal. Voor een tegel van 60 cm op 60 cm kom je bijvoorbeeld uit op 1 mm + 1,7 mm (0,2% van de diagonaal 850 mm) = 2,7 mm toegelaten niveauverschil.

2. Liggen de tegels waterpas?

Een waterpas is een onmisbare hulp bij het leggen van een keramische tegelvloer. Als alles goed is, houdt de vloerder die dus veelvuldig in de aanslag tijdens het plaatsen en controleert hij nadien of de volledige vloer perfect horizontaal ligt. Dat begint eerst en vooral met een vlakke ondergrond. Zorg dus zeker dat de dekvloer mooi geëgaliseerd is vooraleer je begint te tegelen. Zo voorkom je wiebelende meubelen en een ‘dansend huis’-effect achteraf.

TIP: Lees ook ons blogbericht over het eerste onderhoud van keramische tegels.
Waterpas leggen van tegels

3. Kunnen de voegen voldoende hun werk doen?

Hoewel een dunne voeg er elegant uitziet, is het belangrijk om erop toe te zien dat de vloer voldoende functioneel blijft. Goede voegen voorkomen namelijk lekkages en weren water, vuil en bacteriën. De ideale voegbreedte hangt af van het type tegels en de kamer waarin je de vloer legt. In natte ruimtes heb je bijvoorbeeld nood aan een degelijke voegstructuur die het water kan afstoten. De minimale voegbreedte voor vloertegels is 3 mm.

4. Klinken de tegels hol?

Tegenwoordig zijn grote, dunne vloertegels de trend. Zolang daar bij de verlijming en droogtermijn rekening mee wordt gehouden, vormt dat geen probleem. Maar het risico op een holle klank in het tegeloppervlak, en daardoor loskomende tegels, neemt wel toe naarmate het tegelformaat groter is.

Op zich zijn holle tegels geen reden om een vloer af te keuren, niettemin speelt de reden waarom ze zo klinken een rol. Als de vloer slechts op sommige plaatsen een hol geluid geeft, zit je doorgaans wel oké. Tijdens het plaatsen kan het altijd voorkomen dat er lucht onder de tegels sluipt waardoor ze plaatselijk niet aan de lijm gehecht zijn. Bij een normale belasting zal dit geen invloed hebben op de duurzaamheid van de vloerbekleding. Holklinkende tegels betekenen dus zeker niet altijd een reden tot paniek. Onze gouden regel? Wanneer de holle klank gepaard gaat met het loskomen van de aanliggende voegen, dan pas laat je de vloer best geheel of gedeeltelijk herleggen. Het gebruik van de juiste mortellijm is hierbij vaak de sleutel tot succes.


Professionele hulp inschakelen voor de plaatsing van jouw vloer? Contacteer ons en we helpen je graag bij jouw project.