Verschil tussen brandstabiliteit en brandweerstand

Wat is het verschil tussen brandstabiliteit en brandweerstand?

Alle woningen in Vlaanderen moeten voldoen aan basisnormen op het vlak van brandveiligheid. Die dien je aan te tonen met een CE-markering of classificatierapport. Twee belangrijke criteria spelen daarbij een belangrijke rol: brandstabiliteit en brandweerstand. Maar waarin zit nu precies het onderscheid? We leggen het graag aan je uit.

De gelijkenis tussen brandstabiliteit en brandwerendheid is zonder twijfel verwarrend. Ze laten zich beiden definiëren als ‘het bepalen van het gedrag bij brand van bouwelementen bij een volledig ontwikkelde brand’. Het verschil zit ‘m echter in de manier waarop ze beoordeeld worden.

Wat is brandstabiliteit?

Brandstabiliteit is een eis die enkel in België gehanteerd wordt. Het doel ervan is om vluchtwegen in geval van brand gedurende een bepaalde tijdsduur vrij te laten voor de evacuatie van personen en om eventueel toegang te kunnen bieden aan de hulpdiensten.

De bouwelementen worden hierbij onderworpen aan een genormaliseerde test. Bij brandstabiliteit moet de woning uitsluitend voldoen aan één criterium: stabiliteit. Aan de hand van de resultaten van de test worden de bouwelementen geclassificeerd volgens de NBN 713.020-norm.

"Het verschil tussen brandstabiliteit en brandweerstand zit in de manier waarop ze beoordeeld worden."

Verschil brandstabiliteit brandweerstand

Wat is brandweerstand?

Bij brandweerstand worden de bouwelementen onderworpen aan een genormaliseerde test waarbij gedurende een bepaalde tijd moet worden voldaan aan drie criteria: draagvermogen, vlamdichtheid en thermische isolatie. Die criteria worden respectievelijk aangeduid met de symbolen R, E en I van het Europese classificatiesysteem.

De prestaties inzake brandwerendheid worden uitgedrukt door vermelding van de criteria, gevolgd door de duur (in minuten) tijdens welke aan deze criteria wordt voldaan. Zo kan er sprake zijn van E60I30 of REI120.

Aan de hand van de testresultaten worden de systemen geclassificeerd volgens de EN 13501-2. Die Europese norm bepaalt onder meer de maximale bouwhoogten voor brandwerende scheidingswanden.

Zeker zijn dat je voor brandveilige bouwmaterialen kiest? Contacteer ons hier voor alle info.