De tienjarige aansprakelijkheid

De tienjarige aansprakelijkheid: wat betekent het voor jouw bouwproject?

Bouw of renoveer je je woning in samenwerking met bouwprofessionals, dan beschermt de wet jou tegen mogelijke constructiefouten die je na de oplevering opmerkt. Wie kan je verantwoordelijk stellen en welke gebreken worden gedekt? We beantwoorden de meest gestelde vragen rond de tienjarige aansprakelijkheid.

Wat houdt de wet rond tienjarige aansprakelijkheid in?

In 2017 was er heel wat te doen rond de wet-Peeters. Die is van kracht sinds 1 juli 2018 en legt een verzekeringsplicht van tien jaar op aan architecten, aannemers en stabiliteitsingenieurs voor structurele gebreken aan een bouwproject. Later werd de regel nog strenger: vandaag moeten alle dienstverleners in de bouwsector hun tienjarige aansprakelijkheid verzekeren. Je kan je dus ook tot een burgerlijk ingenieur of studiebureau wenden voor de vergoeding van grove bouwfouten.

In deze gevallen zijn bouwprofessionals verplicht een verzekering tienjarige aansprakelijkheid af te sluiten:

  • Bij de bouw of renovatie van een (gezins)woning of appartement
  • Bij werken gelinkt aan de gesloten ruwbouw van een woning: funderingen, buitenmuren, dakstructuur…
  • Bij werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning en de tussenkomst van een architect verplicht is

Hoe beschermt de tienjarige aansprakelijkheid jou als consument?

Het doel van de tienjarige aansprakelijkheid is de bouwheer te beschermen tegen bouwschade die veroorzaakt werd door een fout van de aannemer, de architect of een andere dienstverlener. Bij inname van de woonst kunnen zogeheten verborgen gebreken opduiken, zoals vochtproblemen of verzakkingen. Door bouwspecialisten een verplichte verzekering op te leggen, blijven ze tot tien jaar na oplevering aansprakelijk voor dergelijke constructiefouten. Op die manier hoef jij niet op te draaien voor enige herstellingskosten. Na tien jaar vervalt weliswaar alle verantwoordelijkheid van zowel architect als aannemer. Vergaat het bouwwerk net na die termijn, dan kunnen ze niet meer aansprakelijk worden gesteld.

"De tienjarige aansprakelijkheid is van toepassing op gebreken die de stabiliteit en veiligheid ernstig in gevaar brengen."

Bouwproject woning

Voor welke gebreken zijn architect en aannemer aansprakelijk?

Artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek stelt: "Indien een gebouw dat tegen vaste prijs is opgericht, geheel of gedeeltelijk teniet gaat door een gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid van de grond, zijn architect en aannemer daarvoor gedurende tien jaar aansprakelijk."

De tienjarige aansprakelijkheid is met andere woorden van toepassing op zichtbare en verborgen gebreken die de stabiliteit en veiligheid van het gebouw ernstig in gevaar brengen.

Voorbeelden van ernstige gebreken zijn:

  • Waterdichtingsproblemen
  • Ernstige schimmelvorming
  • Scheuren in de gevel
  • Stabiliteitsproblemen
  • Verzakkingen door te weinig wapening
  • Fouten in de riolering
  • Volledig loskomen van de bevloering

Architecten en aannemers zijn eveneens verantwoordelijk voor lichte verborgen gebreken. Hoewel deze niet ernstig genoeg zijn om in aanmerking te komen voor de tienjarige aansprakelijkheid, kan je ook hiervoor een vordering indienen. Het gaat bijvoorbeeld om een slechte akoestiek, (enkele) vloertegels die loskomen of condensatie in dubbele beglazing – fouten die de stabiliteit van het gebouw niet in het gedrang brengen, maar die je niet had aanvaard als je ze op voorhand had ontdekt. De wet geeft aan dat dergelijke vorderingen binnen een ‘redelijke’ termijn moeten worden ingesteld.

Wanneer start de tienjarige aansprakelijkheid?

De tien jaar waarin je gedekt bent tegen eventuele constructiefouten gaan in vanaf de definitieve oplevering van de woning. Deze periode kan om geen enkele reden verlengd worden. Het spreekt voor zich dat schade die je al had opgemerkt voor de aanvaarding van de werken, niet in aanmerking komt voor vergoeding.

Besluit je binnen de tien jaar je woning te verkopen, dan loopt de tienjarige aansprakelijkheid gewoon door. Bij verkoop dient je notaris dit mee te delen aan de kopers en hen de verzekeringsattesten van alle bouwpartners (of één globaal attest) voor te leggen. Ook de bank moet deze documenten ontvangen indien de nieuwe eigenaars hun aankoop financieren met een lening.


Nog vragen over de tienjarige aansprakelijkheid? Contacteer ons gerust voor meer info.